PRAVIDLÁ PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všeobecné informácie

Kladieme veľký dôraz na ochranu vašich osobných údajov a vysporiadanie sa s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z. z.). Naším cieľom je poskytnúť vám kompletné informácie a kontrolu týkajúcu sa spracovania vašich údajov a dostupnosť nástrojov, ktoré vám umožnia využívať práva vyplývajúce zo zákona. Nižšie uvádzame informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, ako sa staráme o ich bezpečnosť a s kým ich zdieľame.

Získavanie osobných údajov

Využívame vaše osobné údaje, pretože ste sa rozhodli nakupovať v našom internetovom obchode www.inaliga.sk ( „obchod“). Aké osobné údaje a za akým účelom spracúvame?
1. V prípade, ak sa zapojíte do elektronického hlasovania na našich stránkach, žiadame od vás uvedenie platnej e-mailovej adresy. Tento údaj bude použitý na overenie hlasovania s cieľom zaistiť férovosť hlasovania.
2. V prípade, že nakupujete v našom internetovom obchode, požadovať od vás budeme vaše osobné údaje potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy/zmlúv o predaji tovaru z obchodu a na dodanie zakúpených tovarov; základom pre spracovanie vašich údajov bude v tomto prípade zmluva uzatvorená prostredníctvom súhlasu s Obchodnými podmienkami. Poskytnutie vašich osobných údajov na tento účel nie je povinné, ale pre plnenie zmluvy je nevyhnutné. Neposkytnutie požadovaných údajov má za následok neuskutočnenie objednávky.
3. Pre prípad podania reklamácie – poskytnutie vašich údajov v reklamačnom formulári je nevyhnutné pre riadne posúdenie vašej reklamácie.

Zdieľanie vašich osobných údajov

Vaše údaje odovzdáme subjektom, ktoré s nami spolupracujú pri plnení zmluvy o predaji tovaru, ktorý ste kúpili:
a) v závislosti od toho, aký spôsob dodania tovaru si vyberiete, zdieľame vaše údaje potrebné na dodanie tovaru jednému z nasledujúcich subjektov:

  • Slovenská pošta, a.s.
  • Slovak Parcel Service s.r.o.
  • ostatné subjekty, ktoré budú v budúcnosti poskytovať služby dodania tovaru, ktorý ste kúpili v obchode.

b) v závislosti od vášho výberu spôsobu platby za zakúpený tovar budeme zdieľať vaše údaje potrebné na výber alebo platbu za zakúpený tovar nasledujúcim subjektom:

  • Tatra banka a.s. – ak ste si ako spôsob platby zvolili službu CardPay
  • ďalším platobným operátorom, s ktorými budeme spolupracovať, aby získali platbu za tovar, ktorý ste si zakúpili.

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám okrem prípadov, ak si prajete odovzdať vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje, alebo ak ide o náš oprávnený záujem. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a nariadením EÚ.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré ste poskytli, budú spracované v období nevyhnutnom pre plnenie zmluvy o predaji, ako aj vašich nárokov na reklamáciu, ako aj potvrdenia plnenia našich záväzkov a uplatnenia nárokov alebo obhajoby voči nárokom, ktoré môžu byť smerované proti nám – nie však dlhšie ako 3 roky od dátumu, kedy ste nám poskytli vaše údaje.

Cookies

Na našom webovom portáli používame cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Cookies sú malé textové súbory, ktoré jednotlivé webové stránky môžu ukladať do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet), najčastejšie do priečinka pre súbory umiestneného vo webovom prehliadači používanom vo vašom zariadení. Cookies nám nepovedia, kto ste, ale priradia vášmu zariadeniu jedinečnú identifikáciu. Na základe cookies webová stránka dokáže rozpoznať, či máte nedokončený nákup, či ste prihlásený vo svojom elektronickom účte, o aké produkty ste mali na našej webovej stránke záujem, a pod. Pri ďalšej návšteve tej istej webovej stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies uložené vo vašom zariadení a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby pre čo najväčší komfort a zážitok našich zákazníkov z používania nášho webového portálu. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú vaše zariadenie a nezaberajú takmer žiadne miesto (spravidla majú len niekoľko kilobajtov). Takto získané informácie budú použité len pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia našej internetovej stránky. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na eshop@inaliga.sk

Menu